Vært: Leah Jacobsen

Gæster: Lars Neve

En visdoms vej til dit sande selv. Lars Neve har i mere end 15 år specialiseret sig i det populære udviklingsprogram Ennea, certificeret af Think about it, gennem kurser, coaching og åndelig vejledning. Enneagrammet arbejder med 9 forskellige personlighedstyper.

Vært: Jan Müller

Gæster: Kasper Westeraa og B. Kim Pedersen

Dette er den anden udsendelse i Radio Jupiter, hvor Jan Müller har Kim B. Pedersen og Kasper Westeraa i studiet for at fortsætte samtalen om vores sjæl og personligheds rejse hjem til vores monadiske ophav. Vi er nu kommet op på det Buddhiske plan, også kaldet intutionsplanet. Her skal vi lære (blandt andet) at praktisere upersonlig kærlighed og harmløshed for udvikling af intuitionslegemet.

Vært: Jan Müller

Gæster: Kasper Westeraa og B. Kim Pedersen

Radio Jupiter er denne gang i æteren med den første af tre udsendelser om vores Sjæls rejse mod Det Højere Selv, hvor Jan Müller er vært for Kasper Westeraa og B. Kim Pedersen. Relationen til det lavere selv også kaldet årsag legemet og personligheden er redskaber i vores rejse hjem til vores egentlige ophav, vores monade (ånd), via de erfaringer personligheden og sjælen gør i den fysiske verden.

Vært: Leah Jacobsen

Gæster: Mirjam Madsen

Ryd helt op: Er du træt af rod i dit liv ? I dit hjem? Gør rod det svært for dig at slappe af?

Mirjam Madsen giver sit bud på hvordan du får et hjem, hvor du kan lade op med god samvittighed, og få ro og overskud til at være nærværende med Kon Mari-metoden.

Vært: Leah Jacobsen

Kapitel 8: De første menneskelige trin

Vi er nået frem til midten af den tredje rodrace. Dyremenneskets nervesystem var bygget op til et punkt, hvor det for sin videre udvikling behøvede en mere direkte tankestrøm fra den åndelige triade, som det var knyttet til. Gruppesjælen havde fuldført sit værk for de højest udviklede væsener som det medium, hvorigennem Anden Logos beskyttede og nærede sine spæde børn. Monadens fostertilstand var til ende, og tiden var moden til dens fødsel i den lavere verden.

Vært: Leah Jacobsen

Gæster:

Hjertesorg – en fortælling om at være til –  at være menneske på godt og ondt, om tvivl, fortrydelse, længsel, skrøbelighed og ensomhed ved forfatter og præst Anna Mejlhede.

Vært: Leah Jacobsen

Vært: Jan Müller

Gæster: Dorte Nørlev

Radio Jupiter er endnu engang i æteren fra Lille Hammershus på Midtsjælland, hvor antroposofisk psykoterapeut Dorte Nørlev, der også er foredragsholder og underviser, og har skabt en 4-årig uddannelse til antroposofisk psykoterapeut, fortæller om livets inddeling i 7 års perioder.  Vi kommer ind på, hvordan vi kan arbejde med bestemte livstemaer, ved at reflektere over de gentagelser der viser sig. For eksempel er perioden 0 til 21 år en repetition af tidligere liv, perioden 21 til 42 år er vores sjælslivs udvikling (karakterudvikling) og 42 til 63 år er der, hvor vores ånd (vores højere bevidsthed) “presser” på. Du kan høre mere om, hvornår de forskellige perioder repeteres.

www.lillehammershus.dk

Vært: Jan Müller

Gæster: Finn Nørlev

Radio Jupiter er på besøg hos Lille Hammershus, hvor Finn Nørlev, som blandt andet er antroposofisk heilpraktiker, fortæller om hvilke planeter der danner, hvilke organer i mennesket og hvad idealet er for det menneskelige organ; hvad er det for en følelse det skaber i os.

Mennesket er et mikrokosmos i makrokosmos. Det vil sige at hele solsystemet og helt ud til de tolv stjernetegn er afbilledet og afspejlet i mennesket.

www.lillehammershus.dk


Vært: Jan Müller

Gæster: Finn Nørlev

Radio Jupiter`s vært Jan Müller er igen på besøg hos Lille Hammershus, som er et levende udviklingscenter i hjertet af Sjælland drevet af Dorte og Finn Nørlev, for at få foretaget en irisanalyse af Finn Nørlev som er antroposofisk heilpraktiker, irisanalytiker og antroposofisk terapeut, samt foredragsholder, underviser og forfatter.
For yderlig information se: www.lillehammershus.dkVært: Jan Müller

Gæster: Finn Nørlev

Jan Müller er denne gang på besøg hos Lille Hammershus, som er et levende udviklingscenter i hjertet af Sjælland drevet af Dorte og Finn Nørlev, for at få foretaget en irisanalyse af Finn Nørlev som er antroposofisk heilpraktiker, irisanalytiker og antroposofisk terapeut, samt foredragsholder, underviser og forfatter.

For yderlig information se: www.lillehammershus.dkKapitel 7: Bevidsthedens mekanisme.

Man kan med fuld ret sige, at menneskets legemer i deres helhed danner bevidsthedens mekanisme som redskab for vilje, tanke og handling; men nervesystemet kan i egenskab af det, hvorved den i det fysiske legeme styrer og leder alt, kaldes dens specielle mekanisme. Hver celle i legemet er sammensat af myriader af små liv, hvoraf hvert enkelt har sin egen spirende bevidsthed. Hver enkelt celle har sin egen gryende bevidsthed, der behersker og organiserer disse liv; men den centrale, herskende bevidsthed, som benytter hele legemet, styrer og organiserer dette igen og den mekanisme, hvori den fungerer i dette øjemed, er nervesystemet.


Oplæst af: Leah Jacobsen

Gary får spørgsmålet: Ønsker du at have ret eller være lykkelig? Og Arten og Pursah fortsætter med:

Dette er et kursus i årsag ikke i virkning-


Vært: Jan Müller

Denne gang har Radio Jupiter besøg af Pia Mark, som har boet og arbejdet på “The Findhorn Foundation” i Skotland. Pia fortæller om GenNøglerne, som er en bevidstheds-port, der bygger bro mellem Øst og Vest – mellem mysticisme og videnskab; den udspringer af Human Design og er en slags moderne I Ching, den tidløse visdom. Lyt med og bliv inspireret til at finde dine “egne” GenNøgler.

Yderlig information: https://piamark.dk/gennoegler


Vært: Leah Jacobsen

Samtalen fortsætter om Gud og Guru, østlige og vestlige religioner og traditioner. Den
Verdensomspændende Fredsorganisation, og betydningen af at Indien i 2014 fik et Ministerium for
AYUSH ( Ayurveda, Yoga, Naturopathy, Unami, Siddha og Homoepathy.)

 Og om hvordan Maharishi Mahesh Yogi bragt denne ældgamle viden frem i lyset i Vesten gennem bla TM, (Transcendental Meditation) og yoga.


Vært: Leah Jacobsen

I første udsendelse fra det Vediske Center i Mausing fortæller Bjarne hvordan han som ganske ung gymnasieelev fornemmede, at der var noget mere end blot at kæmpe for de bedste pladser inden for uddannelse, job, penge, magt ect. Han gennemgår Den Vediske Traditions viden om en lang række emner – fra astronomi til musik, arkitektur til sundhed, administration til økonomi osv.

 Og om hvordan Maharishi Mahesh Yogi bragt denne ældgamle viden frem i lyset i Vesten gennem bla TM, (Transcendental Meditation) og yoga.


Når vi studerer bevidsthedens højst forskelligartede manifestationer, er vi tilbøjelige til at glemme to vigtige omstændigheder; for det første at hvert enkelt menneskes bevidsthed er en enhed, hvor særskilte og indbyrdes forskellige dens manifestationer så end måtte være; og for det andet at alle disse bevidstheder selv er dele af logos` bevidsthed og derfor reagerer på samme måde under de samme forhold. Vi kan ikke for tit minde os selv om, at bevidstheden er èn, og at alle tilsyneladende særskilte bevidstheder i virkeligheden er èn.


Oplæst af: Leah Jacobsen

Samtale om at gå i kirke, symboler, lys-episoder, buddisme og de to komplette tankesystemer kærlighed
og frygt, som gensidig udelukker hinanden.

 

Vært: Jan Müller

Gæster: Dorte Nørlev
Dorte Nørlev er på besøg i Radio Jupiter som har Jan Mûller som vært. Dorte leder i det daglige en 4-årig uddannelse til Antroposofisk Psykoterapeut. I denne udsendelse gennemgår Dorte tankerne og menneskesynet bag antroposofien og hvordan der arbejdes med det i det terapeutiske rum. Dorte Arbejder med individuel terapi, børnekonsultationer og parterapi, hvor antroposofisk homøopati kan understøtte det terapeutiske arbejde.Vært: Jan Müller

Gæster: Finn og Dorte Nørlev
Radio Jupiter er denne gang i luften med en introduktion af Finn og Dorte Nørlev som begge er inspireret af R. Steiner. De er begge startet tidligt på den åndelig vej som teenagere. I dag praktiserer de nogle af Steiners principper på deres eget sted Lille Hammershus på Midtsjælland. De arbejder begge med personlig udvikling ud fra et åndeligt grundlag; Finn som antroposofisk heilpraktiker og Dorte som antroposofisk psykoterapeut.Vært: Jan Müller

Gæst: B. Kim Pedersen


B. Kim Pedersen og Jan Müller taler denne gang om Års horoskopet 2020 for Jorden som også “slår” en tone an for det kommende årti. Et væsentligt tema er opløsning af gamle tankeformer som vil ændre vores forhold til materialisme, forbrug, forurening, vores måde at bo på og have familie, ændring af transport, økonomi, fordeling af jordens ressourcer og i stigende grad en kollektiv Gud`s bevidsthed samt meget mere.

Vi ønsker alle et godt nytår, vi glæde os til at komme igang i det nye årti