Del 1 – Kapitel 9: Bevidsthed og selv-bevidsthed
Oplæst af Jan Mûller

Når vibrationerne fra den ydre verden spiller på det fysiske hylster, der omslutter barneselvet, fremkalder de først en reaktion i form af vibrationer i dette selv, en dæmrende bevidsthed i det, en følelse som selvet ikke henfører til noget ydre, selvom den er forårsaget af indtryk udefra. Det er en forandring udenfor selvets inderste fine slør, der er iklædt hylstre af tættere stof. Denne forandring udenfor forårsager så en bevidsthedshandling – en bevidsthed om en forandring eller en forandret tilstand.