Radio Jupiter er del af Teosofisk forening Aalborg”.

Moder Jords Have. 2 udsendelse

Jane Folsted starter med at lede svedehytteceremonier et oldgammelt renselsesritual, der er kendt over der meste af verden. Uddanner sig i rituel dans og historiefortælling, og bliver medlem af Isogaicas shamanistiske Råd, hvor hun siden 2012 har deltager i den Same-shamanistiske Urfolkfestival Isogaisa, som foregår nord for Polarcirklen. Jane fortæller om mødet med maori medicinkvinde og vandshaman Erena Rhösesom og med den mexicanske shaman og soldanser Andres King Cobos.

Vært Leah Jacobsen

 

 

Radio Jupiter er del af Teosofisk forening Aalborg”.

Moder Jords Have. 1 udsendelse

Mød Jane Folsted i Moder Jords have i der er et kreativt, kulturelt og spirituelt kursus center nær Østervrå. Jane er bla. uddannet SoulFlow guide, kunstterapeut og billedkunstner. http://moderjordshave.dk/ 

I en periode boede Jane helt alene i en simpel hytte i skoven og siden i et lille hus på heden uden indlagt strøm og vand, og kom meget tæt på naturen og årets skiftende cyklus og elementernes, kraftfulde og milde energi. Siden midt i 80erne har Jane fulgt sit hjertes kald og gået den shamanistiske vej. Vært Leah Jacobsen

 

 

Radio Jupiter er del af Teosofisk forening Aalborg”.

Illusionens skaber

Det er tænkeevnen, der er “illusionens skaber”. Det, der tænker, er ikke identisk med den, der vèd. Det er vigtigt at holde de to adskilt.

Sjælen – tænkeren – er i sin natur både dualistisk og stoflig, for sjælen består af et legeme af meget subtilt stof, der kaldes kausallegemet eller årsagslegemet, og den konkrete tænker i et legeme af grovere materiale, der kaldes mentallegemet. Sjælen begrænser den adskilte bevidsthedsenhed, men efterhånden som selvbevidstheden vokser, oplever den, at den bliver hæmmet til alle sider.

Tankens Natur.

Den offentlige mening er skabt af de kollektive tankestrømme og har en dominerende indflydelse på flertallets tankesind, for vibrationerne strømmer uafbrudt ind i flertallets hjerner og skaber responderende bølgebevægelser. Nationale særpræg skabes på denne måde, for det er bestemte nationale måder at tænke på, der skaber bestemte, definerede og dybe tankekanaler, der er skabt af nationens borgere, som i århundrede har tænkt ensartede tanker, og som stadigt tænker de samme tanker igen og igen.

 

 

Radio Jupiter er del af Teosofisk forening Aalborg”.

Syntese af Natur og Åndsvidenskab

Radio Jupiters vært Kim B. Pedersen har igen Kasper Westeraa i studiet. Der bliver talt om motivanalyse i forbindelse med et tilbageblik, baglæns, på dagens begivenheder for bearbejdning af begærer og ideer, for dermed at skærpe intuitionen (frie partikler). DK og Martinus har adskillige ligheder i deres forfatterskab, blandt andet kan nævnes at de begge skriver at elektronerne i et atom modtager energi fra atomkernen.

Evnen til at forstå hvad energi egentlig er, har vi ikke, vi kan kun se/observere, hvad gør ved stoffet. Den atomkraft vi kender i dag hedder fission og ifølge Martinus skal denne type atomkraft udskiftes fusion som er den proces der foregår på vores sol.

 

Kasper Westeraa underviser til daglig på Aalborg gymnasium i fysik, matematik og filosofi.

Radio Jupiter er del af Teosofisk forening Aalborg”.

Syntese af Natur og Åndsvidenskab

Radio Jupiters vært Kim B. Pedersen har Kasper Westeraa i studiet, i denne første af to udsendelser. Det overordnede tema er en syntese af naturvidenskab, undervisning, religion, filosofi og økonomi. Der bliver talt om hvilken “størrelse” tid og rum er og den Super Streng Teori som dele af den etablerede videnskab arbejder med, hvilket betyder at alle partikler i universet er forbundet. Teosofisk kunne man sige at det er samme princip som en gruppesjæl og at internettet er en form for kosmisk bevidsthed.

Kasper Westeraa underviser til daglig på Aalborg gymnasium i fysik, matematik og filosofi.

 

Radio Jupiter er del af Teosofisk forening Aalborg”.

Radio Jupiters vært Jan Müller har igen Kim B. Pedersen i studiet, i denne anden af to udsendelser, for en gennemgang af 2018 årshoroskopet.

Denne gang er hovedvægten lagt på de 12 livsområder og der bliver i gennemgangen blandt andet talt om økonomi/pengesystemet, frivilligt arbejde, at “gå” fra den lille familie til den store familie (menneskeheden), værdiskifte for personligheden, hvilket indebærer en søgen efter formål og mening som igen vil indebære et identitetsskift for personligheden, samt meget mere.

Radio Jupiter er del af Teosofisk forening Aalborg”.

Vi fra radio Jupiter, ønsker alle et godt nytår

Radio Jupiters vært Jan Müller har Kim B. Pedersen i studiet, i denne første af to udsendelser, for en gennemgang af 2018 årshoroskopet. Uranus´s tilsynekomst i Tyren omkring maj 2018 og hvad det vil bringe, fylder en del. Der bliver blandt andet talt om kunstig intelligens, det fremtidige pengesystem, landbrug, vores behandlingssystem samt de 10 verdenstjenergrupper og deres rolle i verdenen.

 

 

Radio Jupiter er del af Teosofisk forening Aalborg”.

Foreningen Livskraft i Aars. Dagens udsendelse omhandler et nyt Spirituel/kulturelt Forum i Aars. To kvinder begge med interesse i det spirituelle og kulturelle står bag dannelsen af foreningen. Jeg har fornøjelsen af at interviewe Anny Kristensen til denne uges radioprogram.

 

 

Radio Jupiter er del af Teosofisk forening Aalborg”.

Indledning & 1. Kapitel

Indledning.

Værdien af kundskab skal måles i forhold til dens evne til at forfine et menneskes adfærd og forædle livet, og alle, der seriøst ønsker at studere åndsvidenskab, forsøger at bruge den kundskab, de opnår, til at udvikle deres egen karakter og til at hjælpe deres medmennesker. Bogen er skrevet til seriøse studerende i håb om, at en dybere forståelse af menneskets intellektuelle natur medfører en målbevidst udvikling af det, der er positivt i tankesindet og fjerner det, der er negativt.

 

  • 1. Kapitel

 

Tankens Natur.

Tankens natur kan studeres fra to standpunkter – enten fra bevidsthedens side, som er kundskab, eller fra formens side, hvor man opnår kundskab. Formen er modtagelig for forandringer, og det er det, der gør det muligt at opnå kundskab. Muligheden har medført to yderligheder i filosofien, som begge skal undgås, fordi de begge ignorerer den ene side af det manifesterede liv. Formen og livet – stoffet og ånden – redskabet og bevidstheden – er uadskillelige i manifestationen. De er uadskillelige aspekter af det, som de begge tilhører – det som hverken er bevidsthed eller dens redskab, men som er årsag til dem begge

 

 

Radio Jupiter er del af Teosofisk forening Aalborg”.

Radio Jupiter`s Jan Müller er for fjerde gang, igen på besøg hos Birgitte Savièra i Aarhus, hvor hun denne gang kommer ind på hvad og hvordan denaet påvirker os mennesker. Der bliver også fortalt mere om de 24 punkter/chakraer som er på vores klode og hvad de gør ved os.

 

Se også Birgittes hjemmeside på www.birgittesavièra.dk

 

 

Radio Jupiter er del af Teosofisk forening Aalborg”.

I denne tredje udsendelse i vores lille serie, er Jan Müller fra Radio Jupiter, igen på besøg hos Birgitte Savièra i Aarhus, hvor emnet denne gang er menneskets forvandlingsprocesser. Hvilke energier er vi påvirket af og hvordan påvirker det enkelte individ. Hvilke symptomer kan det skabe? Vi befinder sig i sommerfuglens puppestadie, og hvad sker der her?

 

Se også Birgittes hjemmeside på www.birgittesavièra.dk

 

Radio Jupiter er del af Teosofisk forening Aalborg”.

Kenneth Wapnick, som har været med ved fremstillingen af Kurset, har produceret en fremragende introduktion til Kurset. Et tre timers langt foredrag om Kurset blev renskrevet og foreligger nu i bogform, og udgør en kortfattet og meget præcis indføring i Kursets formål og ideer.

Tema denne gang: Eet-Sindethed: Himlens Verden.

Oplæser Leah Jacobsen

Radio Jupiter er del af Teosofisk forening Aalborg”.

Lektion 39

Gruppebevidsthed.

De af jer, som har modtaget disse lektioner, og som har fulgt dem med stor opmærksomhed, har været modtagelige for den hierarkiske tone der nu lyder gennem menneskeheden. Denne tone giver disciplen på prøve en mulighed, der ikke kan sammenlignes med noget i menneskehedens tidligere historie. Den giver ham mulighed for at deltage i en gruppeindvielse som, hvis den lykkes, vil sikre menneskeheden en masseindvielse til det femte naturrige med bevidste sjæle.

Lektion 40

Bevægelsen fra Lærdommens Hal til Visdommens Hal.

Vi har sagt at indvielse er en ny begyndelse og en ny opmærksomheds fødsel. Prøven der går forud for enhver indvielse – og det gjaldt før i tiden den enkelte, i vor tid gruppen og i fremtiden masserne – er om ens bevidsthed evner at bruge den nye opmærksomhed til gavn for alle inden for indflydelsessfæren.

I befinder jer i denne indvielses proces. Jeres bevidsthed er blevet udvidet til at omfatte en opmærksomhed der gælder hele menneskeheden. I har lært at tænke som det Ene Væsen og at betragte det gode, det sande og det smukke som hørende til det Ene Væsen.

 

 

 

 

Radio Jupiter er del af Teosofisk forening Aalborg”.

I denne anden udsendelse i vores lille serie, er Jan Müller fra Radio Jupiter, igen på besøg hos Birgitte Savièra, hvor hun denne gang vil komme nærmere ind på nogle af de begivenheder der rent fysisk sker på jorden lige nu. Som f.eks. klimaændringer, folkevandringer, politiske forandringer mv. som påvirker og forandrer menneskeheden i dag. Disse forandringsporcesser beskriver Birgitte i hendes første bog: Verdens Kurs, menneskerettighedernes verden, HÅB.

Se også Birgittes hjemmeside på www.birgittesavièra.dk

Radio Jupiter er del af Teosofisk forening Aalborg”.

Kenneth Wapnick, som har været med ved fremstillingen af Kurset, har produceret en fremragende introduktion til Kurset. Et tre timers langt foredrag om Kurset blev renskrevet og foreligger nu i bogform, og udgør en kortfattet og meget præcis indføring i Kursets formål og ideer.

Oplæser Leah Jacobsen

Radio Jupiter er del af Teosofisk forening Aalborg”.

Udsendelse 1. Sasja Ravndal er siden 1985 blevet kontaktet og undervist af åndelige sjæle.

Sasja fortæller hvordan hun allerede som barn og ung blev “kontaktet” i vågen og i drømme tilstande. Blev som voksen klar over, at hun er født sensitiv sanser, clairvoyant og medium.