Radio Jupiter er del af Teosofisk forening Aalborg”.

I denne radioudsendelse deler Luna sine erfaringer med at kommunikere med dyr og healing af heste, hunde og katte.

Der er mange måder at kommunikere på, der er telepati som foregår over sindet, der er klarsyn og klarhørelse ved hjælp af åndelig vejleder, der er kropssprog, fornemmelser og mimik – så lyt med og bliv klogere på hvad dyrene vil fortælle os med deres adfærd.

Vært Leah Jacobsen.

Radio Jupiter er del af Teosofisk forening Aalborg”.

Radio Jupiter`s Jan Müller er for fjerde gang, igen på besøg hos Birgitte Savièra i Aarhus, hvor hun denne gang kommer ind på hvad og hvordan denaet påvirker os mennesker. Der bliver også fortalt mere om de 24 punkter/chakraer som er på vores klode og hvad de gør ved os.

 

Se også Birgittes hjemmeside på www.birgittesavièra.dk

 

 

Radio Jupiter er del af Teosofisk forening Aalborg”.

Vi var så heldig på radio Jupiter at få et interview med Yvonne Og høre om personen i Yvonne og ligeledes et mangeårig samarbejde og gift med Asger Lorentsen og ligeledes om hvordan de har grundlagt den gyldne cirkel, vi kommer også ind på egen psykiske eller klarsyns evner og høre, og så præstinde inderne og det arbejde hun føler og brænder meget stærkt for. vi kommer også ind på hendes relationer til kunsten og maleriet.

 

 

Radio Jupiter er del af Teosofisk forening Aalborg”.

Hvordan opstår tanken Kapitel 4.

Hvordan opstår tanken? Det er et spørgsmål, som stort set kun psykologistuderende har interesseret sig for. Når mennesket kommer til verden, medbringer det en masse færdige tanker. Det ankommer med et stort forråd af, hvad man kan kalde “medfødte idéer og holdninger”. Det er komprimerede forestillinger, som er et resultat af erfaringer fra tidligere inkarnationer. Alle mennesker begynder livet med en medfødt mental driftskapital, og psykologien har aldrig været i stand til at studere tankens begyndelse ved direkte iagttagelse.

Hukommelse kapitel 5

Når der er skabt forbindelse mellem et behag og en bestemt genstand, opstår der et begær efter igen at komme i forbindelse med genstanden og gentage behaget. Eller – når der er skabt forbindelse mellem et ubehag og en bestemt genstand, opstår der et ønske om at undgå genstanden og slippe for ubehaget. Når mentallegemet stimuleres, gentager det let billedet af genstanden – for pga. den lov, der siger, at energi altid vælger vejen med mindst modstand, vil mentallegemets stof have nemmest ved at antage en form, som det allerede mange gange har antaget.

 

 

Radio Jupiter er del af Teosofisk forening Aalborg”.

De øjeblikke hvor sjælen jubler og hjertet synger, der ligger din passion og drivkraft til at virkeliggøre dine drømme.

Samtalen fortsætter hvor Susanne fortæller hvordan hun arbejder med goalmapping som sætter fokus på dine visioner og mål, og hvorledes disse opnås. Indhold kan laves indenfor feks: sundhed, vægttab, familie og karriere.

Vært Leah Jacobsen.

Radio Jupiter er del af Teosofisk forening Aalborg”.

Find the thing that makes your heart sing.

Susanne Birgitte Jensen, succescoach og håndlæser fra Egense fortæller hvordan Cafe Himmelblå blev til, de gode år med cafeen, og forskellige workshops ” ud i det alternative“, som også blev inspirationen til at lukke cafeen, og udelukkende være Håndlæser, Business og Lifecoacher på fuld tid.

Vært Leah Jacobsen.

Radio Jupiter er del af Teosofisk forening Aalborg”.

Dagens udsendelse med akupunktør Billy Huang tager udgangspunkt i kinesisk sygdoms forståelse, forebyggelse og healing. Billy fortæller om behandlinger af kroniske smerter f.eks: Piskesmæld, migræne, diskosprolaps, frossen skulder tennisarm og gigt, med samtaler, akupunktur og magnetterapi. Billy Huang har klinikker i København, Kolding og Aars.

Har du smerter eller anden form for lidelse?

Vært  Leah Jacobsen

Radio Jupiter er del af Teosofisk forening Aalborg”.

Moder Jords Have. 2 udsendelse

Jane Folsted starter med at lede svedehytteceremonier et oldgammelt renselsesritual, der er kendt over der meste af verden. Uddanner sig i rituel dans og historiefortælling, og bliver medlem af Isogaicas shamanistiske Råd, hvor hun siden 2012 har deltager i den Same-shamanistiske Urfolkfestival Isogaisa, som foregår nord for Polarcirklen. Jane fortæller om mødet med maori medicinkvinde og vandshaman Erena Rhösesom og med den mexicanske shaman og soldanser Andres King Cobos.

Vært Leah Jacobsen

 

 

Radio Jupiter er del af Teosofisk forening Aalborg”.

Moder Jords Have. 1 udsendelse

Mød Jane Folsted i Moder Jords have i der er et kreativt, kulturelt og spirituelt kursus center nær Østervrå. Jane er bla. uddannet SoulFlow guide, kunstterapeut og billedkunstner. http://moderjordshave.dk/ 

I en periode boede Jane helt alene i en simpel hytte i skoven og siden i et lille hus på heden uden indlagt strøm og vand, og kom meget tæt på naturen og årets skiftende cyklus og elementernes, kraftfulde og milde energi. Siden midt i 80erne har Jane fulgt sit hjertes kald og gået den shamanistiske vej. Vært Leah Jacobsen

 

 

Radio Jupiter er del af Teosofisk forening Aalborg”.

Illusionens skaber

Det er tænkeevnen, der er “illusionens skaber”. Det, der tænker, er ikke identisk med den, der vèd. Det er vigtigt at holde de to adskilt.

Sjælen – tænkeren – er i sin natur både dualistisk og stoflig, for sjælen består af et legeme af meget subtilt stof, der kaldes kausallegemet eller årsagslegemet, og den konkrete tænker i et legeme af grovere materiale, der kaldes mentallegemet. Sjælen begrænser den adskilte bevidsthedsenhed, men efterhånden som selvbevidstheden vokser, oplever den, at den bliver hæmmet til alle sider.

Tankens Natur.

Den offentlige mening er skabt af de kollektive tankestrømme og har en dominerende indflydelse på flertallets tankesind, for vibrationerne strømmer uafbrudt ind i flertallets hjerner og skaber responderende bølgebevægelser. Nationale særpræg skabes på denne måde, for det er bestemte nationale måder at tænke på, der skaber bestemte, definerede og dybe tankekanaler, der er skabt af nationens borgere, som i århundrede har tænkt ensartede tanker, og som stadigt tænker de samme tanker igen og igen.

 

 

Radio Jupiter er del af Teosofisk forening Aalborg”.

Syntese af Natur og Åndsvidenskab

Radio Jupiters vært Kim B. Pedersen har igen Kasper Westeraa i studiet. Der bliver talt om motivanalyse i forbindelse med et tilbageblik, baglæns, på dagens begivenheder for bearbejdning af begærer og ideer, for dermed at skærpe intuitionen (frie partikler). DK og Martinus har adskillige ligheder i deres forfatterskab, blandt andet kan nævnes at de begge skriver at elektronerne i et atom modtager energi fra atomkernen.

Evnen til at forstå hvad energi egentlig er, har vi ikke, vi kan kun se/observere, hvad gør ved stoffet. Den atomkraft vi kender i dag hedder fission og ifølge Martinus skal denne type atomkraft udskiftes fusion som er den proces der foregår på vores sol.

 

Kasper Westeraa underviser til daglig på Aalborg gymnasium i fysik, matematik og filosofi.

Radio Jupiter er del af Teosofisk forening Aalborg”.

Syntese af Natur og Åndsvidenskab

Radio Jupiters vært Kim B. Pedersen har Kasper Westeraa i studiet, i denne første af to udsendelser. Det overordnede tema er en syntese af naturvidenskab, undervisning, religion, filosofi og økonomi. Der bliver talt om hvilken “størrelse” tid og rum er og den Super Streng Teori som dele af den etablerede videnskab arbejder med, hvilket betyder at alle partikler i universet er forbundet. Teosofisk kunne man sige at det er samme princip som en gruppesjæl og at internettet er en form for kosmisk bevidsthed.

Kasper Westeraa underviser til daglig på Aalborg gymnasium i fysik, matematik og filosofi.

 

Radio Jupiter er del af Teosofisk forening Aalborg”.

Radio Jupiters vært Jan Müller har igen Kim B. Pedersen i studiet, i denne anden af to udsendelser, for en gennemgang af 2018 årshoroskopet.

Denne gang er hovedvægten lagt på de 12 livsområder og der bliver i gennemgangen blandt andet talt om økonomi/pengesystemet, frivilligt arbejde, at “gå” fra den lille familie til den store familie (menneskeheden), værdiskifte for personligheden, hvilket indebærer en søgen efter formål og mening som igen vil indebære et identitetsskift for personligheden, samt meget mere.

Radio Jupiter er del af Teosofisk forening Aalborg”.

Vi fra radio Jupiter, ønsker alle et godt nytår

Radio Jupiters vært Jan Müller har Kim B. Pedersen i studiet, i denne første af to udsendelser, for en gennemgang af 2018 årshoroskopet. Uranus´s tilsynekomst i Tyren omkring maj 2018 og hvad det vil bringe, fylder en del. Der bliver blandt andet talt om kunstig intelligens, det fremtidige pengesystem, landbrug, vores behandlingssystem samt de 10 verdenstjenergrupper og deres rolle i verdenen.

 

 

Radio Jupiter er del af Teosofisk forening Aalborg”.

Foreningen Livskraft i Aars. Dagens udsendelse omhandler et nyt Spirituel/kulturelt Forum i Aars. To kvinder begge med interesse i det spirituelle og kulturelle står bag dannelsen af foreningen. Jeg har fornøjelsen af at interviewe Anny Kristensen til denne uges radioprogram.

 

 

Radio Jupiter er del af Teosofisk forening Aalborg”.

Indledning & 1. Kapitel

Indledning.

Værdien af kundskab skal måles i forhold til dens evne til at forfine et menneskes adfærd og forædle livet, og alle, der seriøst ønsker at studere åndsvidenskab, forsøger at bruge den kundskab, de opnår, til at udvikle deres egen karakter og til at hjælpe deres medmennesker. Bogen er skrevet til seriøse studerende i håb om, at en dybere forståelse af menneskets intellektuelle natur medfører en målbevidst udvikling af det, der er positivt i tankesindet og fjerner det, der er negativt.

 

  • 1. Kapitel

 

Tankens Natur.

Tankens natur kan studeres fra to standpunkter – enten fra bevidsthedens side, som er kundskab, eller fra formens side, hvor man opnår kundskab. Formen er modtagelig for forandringer, og det er det, der gør det muligt at opnå kundskab. Muligheden har medført to yderligheder i filosofien, som begge skal undgås, fordi de begge ignorerer den ene side af det manifesterede liv. Formen og livet – stoffet og ånden – redskabet og bevidstheden – er uadskillelige i manifestationen. De er uadskillelige aspekter af det, som de begge tilhører – det som hverken er bevidsthed eller dens redskab, men som er årsag til dem begge

 

 

Radio Jupiter er del af Teosofisk forening Aalborg”.

Radio Jupiter`s Jan Müller er for fjerde gang, igen på besøg hos Birgitte Savièra i Aarhus, hvor hun denne gang kommer ind på hvad og hvordan denaet påvirker os mennesker. Der bliver også fortalt mere om de 24 punkter/chakraer som er på vores klode og hvad de gør ved os.

 

Se også Birgittes hjemmeside på www.birgittesavièra.dk