I denne udsendelse gennemgår Kim B. Petersen og Jan Müller fra Radio Jupiter, nogle få temaer som astrologisk kunne blive aktuelle i det kommende år. Der er fokus på blandt andet internationale aftaler, flygtninge, befolkningerne i opposition til regeringerne som måske vil betyde starten på nye aftaler og ledelsesformer grundet en menneskehed som samlet set er ved at udvide sin bevidsthed. Samtidig kan planeten Uranus i Tyren også betyde jordskælv samt syv år hvor der bliver materialiseret blandt andet ny teknologi som ikke tidligere har set dagens lys, måske indenfor landbrug og økonomi ensbetydende med en alternativ måde at styre klodens fødevarer og økonomi.


Radio Jupiter er del af Teosofisk forening Aalborg”.

Danmarks 2019 Årshoroskop

Der er stadig vægt økonomi, både for den enkelte borger samt landet som helhed. Dette vil aftage og/eller blive suppleret i løbet af året, hvor den progressive sol bevæger sig ind i Skyttens stjernebillede i tredje hus, hvor der på godt og ondt vil være fokus på de energier som er kendetegnende for Skytten (og Tvillingen: tredje hus) såsom for eksempel: En ordentlig måde at kommunikere på, pressen generelt, flygtninge indvandrere, offentlige læreanstalter, trafik og transport samt meget mere.

Radio Jupiter er del af Teosofisk forening Aalborg”.

Fra den 13. december til den 5. januar er der en særlig energitilstrømning til Jorden, svarende til de tolv stjernetegns energi men på et højere svingningsniveau. Den energi der strømmer til Jorden kan man bruge til at få indsigt i det kommende års udviklingsarbejde. Rækkefølgen er, at natten 13.-14. december begynder man med Vandmandens tegn, i de følgende nætter bevæger man sig to gange igennem tegnene og slutter natten mellem den 4.-5. januar med Skyttens tegn. De tolv hellige nætter før jul omhandler personlighedens udvikling og i de tolv hellige nætter efter jul omhandler sjælens udvikling.

Vært: Karin Lorenzen 

 

Radio Jupiter er del af Teosofisk forening Aalborg”.

Jan Müller fra Radio Jupiter er denne gang på besøg på en stand i Krop, Sind og Ånd den 7 oktober i Århus. Det blev til et interview med Lars-Elias Anna Elena.

Alle religioner hviler på etiske fundamenter – visse dyder er grundlaget for et langt og lykkeligt liv, men alt for ofte springer vi let hen over dem. Indenfor yoga rummer Yama og Niyama 10 grundlæggende leveregler og dyder, som er det etiske grundlag for yoga.

Lars-Elias Anna Elena har siden 2002 studeret og praktiseret religioner, herunder specielt Den Universelle Religion, Kristendom, Buddhisme, Hinduisme samt Yoga og Qigong.

For yderlig info se: http://www.optimallivsenergi.dk/

Radio Jupiter er del af Teosofisk forening Aalborg”.

I dag tager jeg lytteren med til Esperanto Foreningen i Aalborg, hvor Ejnar, Karen og Anni formidler Esperantos historie, udbredelse og fremadrettede visioner/ideer med Esperanto som et internationalt sprog, hvis formålet at virke som et neutralt, enkelt og ligeværdigt fælles sprog blandt mennesker med forskellige modersmål og kulturer.

Vært: Leah Jacobsen

Radio Jupiter er del af Teosofisk forening Aalborg”.

Multi-Dimensionalitet.

Radio Jupiter er igen på besøg hos Birgitte Savièra i Aarhus. Denne gang er emnet Multi-Dimensionalitet eller man kunne også sige det Multidimensionelle menneske. Birgitte gennemgår flere indfaldsvinkler eller synonymer til at forklare hvordan de forskellige dimensioner eventuelt kan opfattes. Vi lever for eksempel i en horisontal måde at opleve livet på som er individuel, mens vi også samtidigt har en vertikal oplevelse som er kollektivt. Noget af det nye, vi skal forstå er, at de individuelle dimensioner indeholder 11 mig – dvs at jeg faktisk lever 11 liv samtidigt under den samme Sjæl. Essensen kunne man sige, er at vi er Ånd forklædt som menneske.

Se også Birgittes hjemmeside på www.birgittesavièra.dk

 

 

 

Radio Jupiter er del af Teosofisk forening Aalborg

Lene Pape er på besøg i Teosofisk forening København, hvor vi tale om Hvor hun bliver født i en præstegård ved Galten ved Silkeborg, fortælle om at blive vejledt inde fra og hvordan hun har fået stød i hoved, som er kommet når hun skulle nye veje.
Og sin vej ind Frimureriet og de kvindelig frimureriet og mødet med Teosofien.

Radio Jupiter er del af Teosofisk forening Aalborg”.

I den anden udsendelser har jeg inviteret Kate Kusk fra Viborg Pilgrimscentrum i studiet.

Hun tager os med på de gamle pilgrimsruter i Danmark, Sverige og ned gennem Europa, hvor vi har fokus på de kvindelige helgener, Birgitta af Vadstena, Hildegard von Bingen og Clara af Asissi.

Ind i fortællingen beskrives De syv Pilgrimsord, hvor et af dem er Stilhed, og en af de kendte pilgrimssange læses op.

Viborg Pilgrimscenter kan kontaktes på www.viborgpilgrimscentrum.dk

Oplæser Leah Jacobsen

Radio Jupiter er del af Teosofisk forening Aalborg”.

I de næste 2 udsendelser har jeg inviteret Kate Kusk fra Viborg Pilgrimscentrum i studiet.

Hun tager os med på de gamle pilgrimsruter i Danmark, Sverige og ned gennem Europa, hvor vi har fokus på de kvindelige helgener, Birgitta af Vadstena, Hildegard von Bingen og Clara af Asissi.

Ind i fortællingen beskrives De syv Pilgrimsord, hvor et af dem er Stilhed, og en af de kendte pilgrimssange læses op.

Viborg Pilgrimscenter kan kontaktes på www.viborgpilgrimscentrum.dk

Oplæser Leah Jacobsen

Radio Jupiter er del af Teosofisk forening Aalborg

Kim Petersen og Jan Müller fra Radio Jupiter gennemgår de ritualer som viser sig som et resultat af 7 ende stråles påvirkning. Kim gennemgår 7 stråle i Stenbukken som viser sig som Juleaften og de 12 Hellige Nætter, Nytårs aften mv. I Krebsen ser vi strålen som Sankt Hans, håndværkernes rejsegilde og det at holde sammen på en familie. Vædderen er den første impuls til legeme ændring..

10 10 2018

Radio Jupiter er del af Teosofisk forening Aalborg

Radio Jupiter`s to værter, Kim Petersen og Jan Müller, gennemgår i denne udsendelse 6. stråle. Der bliver talt om hvordan 6 stråle kommer til syne i zodiaken via stjernetegnene Jomfru, Skytte og Fisk.

6 stråle har blandt andet noget med at gøre om vi har lyst eller ikke lyst til at gøre “tingene”. I jomfruen viser den sig som vi plejer og vedligeholder den fysiske verden. I Skytten ser den “dagens lys” som en evne eller lyst til at overbevise nogen om noget og i Fisken om vores evne til at tro på en sag. Dette og meget mere bliver der talt om i denne udsendelse.

Radio Jupiter er del af Teosofisk forening Aalborg

Gennemgange af de syv stråle, denne udsendelse handler primaet om 5. stråle

Kim Petersen og Jan Müller gennemgår denne gang 5. stråle for konkret videnskab. Kim kommer i denne udsendelse ind på hvordan 5 stråle blandt andet kan påvirke vores tænkning og hvordan jordens alter ego som er Venus påvirker os som menneskehed.

Femte stråle og astrologien, kommer den gennem Løven, Skytten og Vandmanden.

Radio Jupiter er del af Teosofisk forening Aalborg

Gennemgange af de syv stråle, denne udsendelse handler primaet om 4. stråle

Radio Jupiter er i denne tredje udsendelse om strålerne kommet til 4 stråle, hvor Kim Petersen og Jan Müller har en dialog om denne stråle som bliver rigtig aktiv omkring år 2024 og frem over, som bliver kanaliseret gennem stjernebillederne Tyr, Scorpion og Skytte

Radio Jupiter er del af Teosofisk forening Aalborg”.

I denne udsendelse sættes fokus på Jesus og formålet med hans liv, sådan som han selv fremsætter det, og ikke som religionerne almindeligvis fremsætter det.

De sidste 15 minutter er en oplæsning af forordet til Et Kursus i Mirakler og en indbydelse til nye interesserede studerende om at deltage i vor Studiegruppe.

Oplæser Leah Jacobsen