Vært: Leah Jacobsen

På Besøg ved: Marianne Miravet Sorribes.

Maria Magdalene og de ni portes visdom:

I vor tid er et evangelie kommet frem, der tilskrives Maria Magdalene. Det er en esoterisk tekst hvori Maria Magdalene har mod og autoritet, er vejleder for de øvrige disciple, ligeværdig med Jesus og viderefører hans budskab i samarbejde med ham.

I studiet: Marianne Miravet Sorribes.