Vært: Jan Müller

Gæster: Kasper Westeraa og B. Kim Pedersen

Radio Jupiter er denne gang i æteren med den første af tre udsendelser om vores Sjæls rejse mod Det Højere Selv, hvor Jan Müller er vært for Kasper Westeraa og B. Kim Pedersen. Relationen til det lavere selv også kaldet årsag legemet og personligheden er redskaber i vores rejse hjem til vores egentlige ophav, vores monade (ånd), via de erfaringer personligheden og sjælen gør i den fysiske verden.