• En gruppesjæl er i almindelighed en samling permanente triader i et tredobbelt hylster af monadisk essens. Denne definition er rigtig, når det drejer sig om alle gruppesjæle, der fungerer på det fysiske plan, men det giver ikke nogen forestilling om, hvor uhyre indviklet dette tema om gruppesjælene er. De deler sig nemlig igen og igen, idet de i hver enkelt afdeling og underafdeling indeholdte triader aftager i antal, efterhånden som udviklingen skrider frem.


Genudsendelse. Sendt første gang den 15 februar 2017.

Radio Jupiter`s vært Jan Müller er igen på besøg hos Karin Brøndum Jørgensen i Fredericia. Denne gang fortæller Karin om Gateway healing og regressionsterapi. Karin forklarer, hvordan hun får hjælp af sine guider til at hjælpe sine klienter med de problemstillinger de måtte have, fysiske psykisk og spirituelt, samt hvilke årsager der evt. ligger bag.


Genudsendelse. Sendt første gang den 8 februar 2017.

I denne udsendelse af Radio Jupiter, er vært Jan Müller taget på besøg hos Karin Brøndum Jørgensen i Fredericia. Karin arbejder til daglig i sin klinik PIF med forskellige former for alternative behandlinger. Temaet Karin taler om i denne udsendelse omhandler Familieopstilling, som er en systemisk opstillings metode, hvor der bliver arbejdet med relationer både familiære, arbejdsrelateret eller andre sammenhænge hvor vi er påvirket kollektivt.


Kapitel 4: Det permanente atom.
Bevidsthedsfrøet, den tre-atomare Atmâ-Buddhi-Manas fremkalder svage vibrationer af reagerende liv. Forbindelsen med den åndelige triade finder sted gennem buddhisk stof, dette vidunderlige livsvæv som opretholder og beliver alle vore legemer.

Disse frekvenser eller vibrationer sendes ned i de permanente atomer som opbevarer alle de viberationsevner som er summen af alle de erfaringer de har gennemgået.  


Kapitel 3: Feltet befolkes. af Annie Besant
Den første trekant eller monade med de tre ansigter, vilje, visdom og virksomhed “afspejler sig” i “det himmelske menneske” som Atmâ-Buddhi-Manas. Atmâ udstråler livskraften ned i urstoffet, “Fohat graver huller i kohlion” som H.P. Blavatsky skriver i Den hemmelige lære, aktivere Manas, hvorefter Buddhi tiltrækker og samler stoffet til former. Til dette arbejde anvendes de syv strømme (stråler) samt et hav af medarbejder, “de skinnende”, som både er og arbejder med stoffet i henhold til Gud`s Plan.

Radio Jupiter er del af Teosofisk forening Aalborg”.

I denne tredje og sidste udsendelse om de astrologiske kors, er Kim og Jan fra Radio Jupiter kommet til det kardinale kors (vædder, krebs, vægt og stenbuk), som er åndens (monadens) kors og et udtryk for guddommens første aspekt, kraft og vilje. Dette kors er korset for begyndelser, indvielse og syntese. Der er ikke skrevet meget om dette kors i Esoterisk astrologi af Alice A. Bailey, men Kim vil alligevel prøve at formulere hvad dette kors kunne betyde.

 

 

 

 

Radio Jupiter er del af Teosofisk forening Aalborg”.

I denne anden udsendelse af tre, hvor Kim og Jan fra Radio Jupiter gennemgår de tre astrologiske kors, er vi nu kommet til det faste kors (tyr, løve, skorpion og vandmand), som er sjælens kors og et udtryk for guddommens andet aspekt, kærlighed visdom. At bestige dette kors, betyder blandt andet at de esoteriske herskere i tegnene bliver mere aktive, samtidig med at vi bevidst arbejder på at disidentificere os med formverdenen. Man kan også sige at vi rent bevidsthedsmæssigt begynder at “se” vores næste som os selv, da vores sjæl er kendetegnet ved at være mere orienteret mod et “vi” end et “jeg”.

 

 

Radio Jupiter er del af Teosofisk forening Aalborg”.

Denne udsendelse er den første af tre, hvor Kim og Jan fra Radio Jupiter vil prøve at gennemgå de tre astrologiske kors som vi symbolsk er korsfæstet på bevidsthedsmæssigt. Det første kors, det bevægelige kors (tvilling, jomfru, skytte og fisk) som vi gennemgår her, er et udtryk for guddommens tredje aspekt, aktiv intelligens. Det omhandler den erfaring vi får gennem de mange tilværelser, hvor vi er identificeret med formens verden for at udvikle de kvaliteter der er nødvendige i personligheden for at aktivere den spirende sjælskontakt.

 

Podcast fra: 3. september 2014

En spirituel opvågningsrejse – fra at være et “ydre søgende” menneske efter meningen med livet, til at være et “indre søgende” menneske – en indre vej til hjertet og gudsoplevelsen og erkendelsen af, at vi alle allerede indeholder dét, vi søger, netop sandheden.

I dette interview er Radio Jupiters Jan Müller på besøg i Randers hos Inge Michalina ørgaard Hansen, som fortæller om sin søgen og tilknytning til Johnny Tempeldals Center, hvor hun siden 2007 har gennemgået Opvågnings- og Mesterlæreforløbet og nu er tilknyttet Mesterlæregruppen.