Vært: Jan Müller, Karin Børsting og B. Kim Pedersen

Marianne Miravet Sorribes spirituel psykoterapeut og healer udgav i 2017 bogen:

Maria Magdalene og de ni portes visdom.

I denne udsendelse bevæger samtalen sig omkring og ind i forståelsen omkring hver enkelt port og deres praktiske anvendelse i hverdagen.

Deltagere: Leah Jacobsen