Genudsendelse. Sendt første gang den 15 februar 2017.

Radio Jupiter`s vært Jan Müller er igen på besøg hos Karin Brøndum Jørgensen i Fredericia. Denne gang fortæller Karin om Gateway healing og regressionsterapi. Karin forklarer, hvordan hun får hjælp af sine guider til at hjælpe sine klienter med de problemstillinger de måtte have, fysiske psykisk og spirituelt, samt hvilke årsager der evt. ligger bag.


Genudsendelse. Sendt første gang den 8 februar 2017.

I denne udsendelse af Radio Jupiter, er vært Jan Müller taget på besøg hos Karin Brøndum Jørgensen i Fredericia. Karin arbejder til daglig i sin klinik PIF med forskellige former for alternative behandlinger. Temaet Karin taler om i denne udsendelse omhandler Familieopstilling, som er en systemisk opstillings metode, hvor der bliver arbejdet med relationer både familiære, arbejdsrelateret eller andre sammenhænge hvor vi er påvirket kollektivt.


Kapitel 4: Det permanente atom.
Bevidsthedsfrøet, den tre-atomare Atmâ-Buddhi-Manas fremkalder svage vibrationer af reagerende liv. Forbindelsen med den åndelige triade finder sted gennem buddhisk stof, dette vidunderlige livsvæv som opretholder og beliver alle vore legemer.

Disse frekvenser eller vibrationer sendes ned i de permanente atomer som opbevarer alle de viberationsevner som er summen af alle de erfaringer de har gennemgået.  


Kapitel 3: Feltet befolkes. af Annie Besant
Den første trekant eller monade med de tre ansigter, vilje, visdom og virksomhed “afspejler sig” i “det himmelske menneske” som Atmâ-Buddhi-Manas. Atmâ udstråler livskraften ned i urstoffet, “Fohat graver huller i kohlion” som H.P. Blavatsky skriver i Den hemmelige lære, aktivere Manas, hvorefter Buddhi tiltrækker og samler stoffet til former. Til dette arbejde anvendes de syv strømme (stråler) samt et hav af medarbejder, “de skinnende”, som både er og arbejder med stoffet i henhold til Gud`s Plan.

Podcast er fra onsdags udsendelserne i Radio Aalborg 92,2 MHZ ” Direkte fra byens centrum”.

åndsvidenskab og politik. Rikke Karlsson politiker ved Europa Parlamentet gæster i aften studiet. Hun fortæller om sit liv og arbejde som politiker, og om hvordan Teosofi/åndsvidenskaben går “hånd i hånd” med hendes daglige arbejde. Aftenens vært Leah Jacobsen.

Podcast er fra onsdags udsendelserne i Radio Aalborg 92,2 MHZ ” Direkte fra byens centrum”.

Rudolf Steiner-Skolen2. Aftenens udsendelse fortsætter med et kig ind i elevernes skoledag, hvor de selv laver deres undervisningsbøger/materialer. Eleverne arbejder ikke under pres fra prøver og eksamen. Ordet: umage, er et vigtigt ord og en holdning på skolen. Udsendelsen sluttes af med en kort og spændende gennemgang af de fire temperamenter. Vært Leah Jacobsen.

Podcast er fra onsdags udsendelserne i Radio Aalborg 92,2 MHZ ” Direkte fra byens centrum”.

Rudolf Steiner-Skolen1. I den første af 2 udsendelser fortæller Hans Peter Rasmussen om skolens grundprincipper, arkitektur og periodeundervisning. Alle facetter af læring medtages i undervisningen, så eleven får mulighed for at udvikles både fagligt, musisk, kreativt, følelsesmæssige og almen menneskeligt. Vært Leah Jacobsen.

Radio Jupiter er del af Teosofisk forening Aalborg”.

“Den grønne omstilling”. Jakob Stoustrup Aalborg Universitet 1.Dagens udsendelse handler om Obamas “Den grønne omstilling” og forskning for grøn energi på Aalborg Universitet. Professor og forskningsleder Jakob Stoustrup fra Aalborg Universitet fortælle om “Den grønne omstilling” der imødegår de klimaforandring som er menneskeskabte, og giver eksempler på hvordan vi kan flytte vor produktion af fossilbrændstoffer bla: kul og olie over på andre energiformer: Vindenergi, solenergi, bølgeenergi, biomasse. Samtalen fortsætter om Universitetets forskning og Danmarks/ befolkningens parathed og bidrag til Den grønne omstilling. Jakob køre selv elbil “Drive the talk”. Fordi man skal agere, det man taler. Kommer vi til at køre i biler med brintbatteri og hybridkøretøjer ud i fremtiden? Vært Leah Jacobsen.

Radio Jupiter er del af Teosofisk forening Aalborg”.

“Den grønne omstilling”. Jakob Stoustrup Aalborg Universitet 1.Dagens udsendelse handler om Obamas “Den grønne omstilling” og forskning for grøn energi på Aalborg Universitet. Professor og forskningsleder Jakob Stoustrup fra Aalborg Universitet fortælle om “Den grønne omstilling” der imødegår de klimaforandring som er menneskeskabte, og giver eksempler på hvordan vi kan flytte vor produktion af fossilbrændstoffer bla: kul og olie over på andre energiformer: Vindenergi, solenergi, bølgeenergi, biomasse. Vært Leah Jacobsen.

 

Radio Jupiter er del af Teosofisk forening Aalborg”.

Bæredygtighed. Grønland. Klima. Samtalen fortsætter i Sussi Handberg`s halmhus. Denne gang omhandler udsendelsen bæredygtighed med vægt på klima, et besøg på indlandsisen på Grønland, klimamad…hvordan kan vi gøre en forskel ved at handle klimavenligt? samt et kig ind på Klima Rebild`s aktiviteter i klima – ugerne..