Vært: B. Kim Pedersen

På besøg ved Hans Kolstar på Læsø

Radio Jupiter`s medarbejder Kim B. Pedersen, er i denne første udsendelse af to, rejst til Læsø for at interviewe Hans Kolstad som er filosof, for at tale om hvilke tanker Hans Kolstad har gjort sig om økonomi og demokrati i en anden eller ny form.

Vært: Karin Børsting

På besøg ved Lasse Edlev

Karin Børsting fra Radio Jupiter er igen på besøg hos Lasse Edlev som fortæller om sin nyeste bog Naturterapi, der blandt andet omhandler 4 livssituationer hvor naturen har betydning. Blandt andet taler Lasse om vitalitet og livskraft.

Del 1 – Kapitel 9: Bevidsthed og selv-bevidsthed
Oplæst af Jan Mûller

Når vibrationerne fra den ydre verden spiller på det fysiske hylster, der omslutter barneselvet, fremkalder de først en reaktion i form af vibrationer i dette selv, en dæmrende bevidsthed i det, en følelse som selvet ikke henfører til noget ydre, selvom den er forårsaget af indtryk udefra. Det er en forandring udenfor selvets inderste fine slør, der er iklædt hylstre af tættere stof. Denne forandring udenfor forårsager så en bevidsthedshandling – en bevidsthed om en forandring eller en forandret tilstand.

Oplæst af: Leah Jacobsen

Tilværelsens hemmeligheder:

Beskrivelse af hvad vor tro på adskillelsen fra Gud førte til trinvist. Om projektion, big bang, skabelse af kosmos og kroppe/forme.

Gary opfordres til at begynde at skrive bogen GUD ER under Helligåndens vejledning.

Dette er et kursus i årsag ikke i virkning-


Vært: Karin Børsting

Radio Jupiter`s Karin Børsting er på besøg hos Lasse Edlev, som i denne første udsendelse af to, fortæller om sin nyeste bog Naturterapi, som handler om at udvikle vores nære forhold til naturen, os selv og det at være i verden.

Vært: Jan Müller og B. Kim

Gæster: Karin Børsting

Denne gang introducerer Radio Jupiter et nyt medlem i gruppen, Karin Børsting, som fortæller lidt om sin bevidste åndelige “rejse” som startede i 90èrne i Den Gyldne Cirkel og frem til i dag, hvor hun primært underviser i Norge.

Du kan finde mere information om Karin Børsting på www.karinborsting.webnode.dk eller på facebook.

NB: Grundet coronakrisens forsamlingsrestriktioner er denne optagelse foregået over google meet, hvilke desværre har medført forringet lydkvalitet.

Vært: Leah Jacobsen

Gæster: Lars Neve

En visdoms vej til dit sande selv. Lars Neve har i mere end 15 år specialiseret sig i det populære udviklingsprogram Ennea, certificeret af Think about it, gennem kurser, coaching og åndelig vejledning. Enneagrammet arbejder med 9 forskellige personlighedstyper.

Vært: Jan Müller

Gæster: Kasper Westeraa og B. Kim Pedersen

Dette er den anden udsendelse i Radio Jupiter, hvor Jan Müller har Kim B. Pedersen og Kasper Westeraa i studiet for at fortsætte samtalen om vores sjæl og personligheds rejse hjem til vores monadiske ophav. Vi er nu kommet op på det Buddhiske plan, også kaldet intutionsplanet. Her skal vi lære (blandt andet) at praktisere upersonlig kærlighed og harmløshed for udvikling af intuitionslegemet.

Vært: Jan Müller

Gæster: Kasper Westeraa og B. Kim Pedersen

Radio Jupiter er denne gang i æteren med den første af tre udsendelser om vores Sjæls rejse mod Det Højere Selv, hvor Jan Müller er vært for Kasper Westeraa og B. Kim Pedersen. Relationen til det lavere selv også kaldet årsag legemet og personligheden er redskaber i vores rejse hjem til vores egentlige ophav, vores monade (ånd), via de erfaringer personligheden og sjælen gør i den fysiske verden.

Vært: Leah Jacobsen

Gæster: Mirjam Madsen

Ryd helt op: Er du træt af rod i dit liv ? I dit hjem? Gør rod det svært for dig at slappe af?

Mirjam Madsen giver sit bud på hvordan du får et hjem, hvor du kan lade op med god samvittighed, og få ro og overskud til at være nærværende med Kon Mari-metoden.

Vært: Leah Jacobsen

Kapitel 8: De første menneskelige trin

Vi er nået frem til midten af den tredje rodrace. Dyremenneskets nervesystem var bygget op til et punkt, hvor det for sin videre udvikling behøvede en mere direkte tankestrøm fra den åndelige triade, som det var knyttet til. Gruppesjælen havde fuldført sit værk for de højest udviklede væsener som det medium, hvorigennem Anden Logos beskyttede og nærede sine spæde børn. Monadens fostertilstand var til ende, og tiden var moden til dens fødsel i den lavere verden.

Vært: Leah Jacobsen

Gæster:

Hjertesorg – en fortælling om at være til –  at være menneske på godt og ondt, om tvivl, fortrydelse, længsel, skrøbelighed og ensomhed ved forfatter og præst Anna Mejlhede.

Vært: Leah Jacobsen

Vært: Jan Müller

Gæster: Dorte Nørlev

Radio Jupiter er endnu engang i æteren fra Lille Hammershus på Midtsjælland, hvor antroposofisk psykoterapeut Dorte Nørlev, der også er foredragsholder og underviser, og har skabt en 4-årig uddannelse til antroposofisk psykoterapeut, fortæller om livets inddeling i 7 års perioder.  Vi kommer ind på, hvordan vi kan arbejde med bestemte livstemaer, ved at reflektere over de gentagelser der viser sig. For eksempel er perioden 0 til 21 år en repetition af tidligere liv, perioden 21 til 42 år er vores sjælslivs udvikling (karakterudvikling) og 42 til 63 år er der, hvor vores ånd (vores højere bevidsthed) “presser” på. Du kan høre mere om, hvornår de forskellige perioder repeteres.

www.lillehammershus.dk

Vært: Jan Müller

Gæster: Finn Nørlev

Radio Jupiter er på besøg hos Lille Hammershus, hvor Finn Nørlev, som blandt andet er antroposofisk heilpraktiker, fortæller om hvilke planeter der danner, hvilke organer i mennesket og hvad idealet er for det menneskelige organ; hvad er det for en følelse det skaber i os.

Mennesket er et mikrokosmos i makrokosmos. Det vil sige at hele solsystemet og helt ud til de tolv stjernetegn er afbilledet og afspejlet i mennesket.

www.lillehammershus.dk


Vært: Jan Müller

Gæster: Finn Nørlev

Radio Jupiter`s vært Jan Müller er igen på besøg hos Lille Hammershus, som er et levende udviklingscenter i hjertet af Sjælland drevet af Dorte og Finn Nørlev, for at få foretaget en irisanalyse af Finn Nørlev som er antroposofisk heilpraktiker, irisanalytiker og antroposofisk terapeut, samt foredragsholder, underviser og forfatter.
For yderlig information se: www.lillehammershus.dkVært: Jan Müller

Gæster: Finn Nørlev

Jan Müller er denne gang på besøg hos Lille Hammershus, som er et levende udviklingscenter i hjertet af Sjælland drevet af Dorte og Finn Nørlev, for at få foretaget en irisanalyse af Finn Nørlev som er antroposofisk heilpraktiker, irisanalytiker og antroposofisk terapeut, samt foredragsholder, underviser og forfatter.

For yderlig information se: www.lillehammershus.dkKapitel 7: Bevidsthedens mekanisme.

Man kan med fuld ret sige, at menneskets legemer i deres helhed danner bevidsthedens mekanisme som redskab for vilje, tanke og handling; men nervesystemet kan i egenskab af det, hvorved den i det fysiske legeme styrer og leder alt, kaldes dens specielle mekanisme. Hver celle i legemet er sammensat af myriader af små liv, hvoraf hvert enkelt har sin egen spirende bevidsthed. Hver enkelt celle har sin egen gryende bevidsthed, der behersker og organiserer disse liv; men den centrale, herskende bevidsthed, som benytter hele legemet, styrer og organiserer dette igen og den mekanisme, hvori den fungerer i dette øjemed, er nervesystemet.


Oplæst af: Leah Jacobsen

Gary får spørgsmålet: Ønsker du at have ret eller være lykkelig? Og Arten og Pursah fortsætter med:

Dette er et kursus i årsag ikke i virkning-


Vært: Jan Müller

Denne gang har Radio Jupiter besøg af Pia Mark, som har boet og arbejdet på “The Findhorn Foundation” i Skotland. Pia fortæller om GenNøglerne, som er en bevidstheds-port, der bygger bro mellem Øst og Vest – mellem mysticisme og videnskab; den udspringer af Human Design og er en slags moderne I Ching, den tidløse visdom. Lyt med og bliv inspireret til at finde dine “egne” GenNøgler.

Yderlig information: https://piamark.dk/gennoegler


Vært: Leah Jacobsen

Samtalen fortsætter om Gud og Guru, østlige og vestlige religioner og traditioner. Den
Verdensomspændende Fredsorganisation, og betydningen af at Indien i 2014 fik et Ministerium for
AYUSH ( Ayurveda, Yoga, Naturopathy, Unami, Siddha og Homoepathy.)

 Og om hvordan Maharishi Mahesh Yogi bragt denne ældgamle viden frem i lyset i Vesten gennem bla TM, (Transcendental Meditation) og yoga.