Vært: Deltagere: Jan Müller.

På Besøg ved: Rie Jespersen

Radio Jupiter er denne gang på besøg hos Rie Jespersen der fortæller om De Bosniske Pyramider som hun har udgivet en bog om.

Rie har en baggrund som antropolog med speciale inden for rationalitet og intuition. Rie er også udlært Ny Tids Shaman gennem mesterlære hos de åndelige mestre i Det Guidede Felt.

For yderlig information om Rie Jespersen se: www.riejespersen.dk