Vært: Leah Jacobsen

Gæster: Lars Neve

En visdoms vej til dit sande selv. Lars Neve har i mere end 15 år specialiseret sig i det populære udviklingsprogram Ennea, certificeret af Think about it, gennem kurser, coaching og åndelig vejledning. Enneagrammet arbejder med 9 forskellige personlighedstyper.