Vært: Jan Müller

Gæster: Kasper Westeraa og B. Kim Pedersen

Dette er den anden udsendelse i Radio Jupiter, hvor Jan Müller har Kim B. Pedersen og Kasper Westeraa i studiet for at fortsætte samtalen om vores sjæl og personligheds rejse hjem til vores monadiske ophav. Vi er nu kommet op på det Buddhiske plan, også kaldet intutionsplanet. Her skal vi lære (blandt andet) at praktisere upersonlig kærlighed og harmløshed for udvikling af intuitionslegemet.