Kvantehealing.og fremtidens helbredelse.

Birgitte Savièra gennemgår i denne udsendelse hvilke forandringer vi som mennesker står på tærsklen af i denne tid. Det enkelte menneske vil i fremtiden blive ældre og vil få mulighed for via sin bevidsthed at kunne påvirke sit dna, gener og de enkelte celler i kroppen således at sygdom vil forsvinde. Det enkelte individ vil også kunne afhjælpe karmiske sygdomme i slægten. Desuden vil elektronikbranchen vende sig indad og udvikle apparater, der samarbejder med vores bevidsthed, således at vi kan helbredes derigennem. Dette kommer til at betyde at helbredelse i fremtiden ikke nødvendigvis vil foregå på et hospital med læger, men derimod i det private erhvervsliv.

Se også Birgittes hjemmeside på www.birgittesavièra.dk

Kapitel 2: Ordets betydning og Monadere.

Opfattelse af andre opstår sammen med det, vi kalder selv-bevidsthed, selv-opfattelse. Dette abstrakte “to-i-et”, bevidsthed/begrænsning, ånd/stof, liv/form er altid uadskillelige. De kommer til syne og forsvinder sammen. De eksisterer kun i forhold til hinanden.

Enhver bevidst enhed består af denne uadskilte dualitet og er en magnet med to poler, som altid står i forhold til hinanden.

Logos “skaber/sender” myriader af sig selv, monader, ned i stoffet for at lære at beherske dette og idet monaderne igen bliver trukket ind i “ham” ved indåndingen, bliver “hans” frekvens hævet.

Oplæst af Jan Müller


Samtalen omkring vand fortsætter og sætter fokus på hvordan naturligt vand løber gennem bækken i naturens eget dobbelte spiralmønster – til sammenligning med vand som løber i “udrettede” åer og bække, og vand transporteret gennem rør og tilsat klor og andre kemisk rensende stoffer. Vandenergikanden Living Water Vortex principper belyses.

Vært: Leah Jacobsen

I studiet er Erik Lavigne Madsen som fortæller levende om vandets energi – nødvendigheden for at beskytte vort drikkevand og hvordan visioner for at indføre miljøvenlig, bioteknik som arbejder efter naturens orden ikke bare er fornuftigt – men tvingende nødvendig for fremtiden.

Vært: Leah Jacobsen

Radio Jupiter er igen i luften for at gennemgå strålerne

I studiet i Radio Jupiter er Kim B. Pedersen og Jan Müller hvor Kim vil gennemgå hvilke muligheder der er for fortolkning af den nye stråle som måske er en syntese af første, anden og syvende stråle, samt hvordan den allerede nu påvirker os som enkelt personer, vores samfund og globale verden.


Radio Jupiter er igen i luften for at gennemgå strålerne

B. Kim Pedersen og Jan Müller fra Radio Jupiter gennemgår i denne udsendelse 1 stråle, som på et plan kan kaldes for Gud eller det første som Er. Strålen er blandt andet kendetegnet ved energi og kraft og kommer til syne i zodiakken gennem stjernetegnene, Vædder, Løve og Stenbuk.


Radio Jupiter er igen i luften for at gennemgå strålerne og er i denne udsendelse i en gennemgang af anden stråle som er selve solsystemets stråle og er medvirkende til at vi har den blå himmel, samt meget mere som Kim B. Pedersen og Jan Müller prøver at formidle i denne udsendelse.


Indledning & Kapitel 1: Forberedelse af feltet.

I denne bog starter som man arbejder esoterisk, nemlig deduktivt, det vil sige med det størst mulige overblik, for derefter at arbejde sig “nedad i stoffet”, hvilket betyder at man altid ser de mindre dele i helhedens lys.

Indledningen og kapitel 1 omhandler, hvordan Guddommen manifestere sin helhed i mindre enheder (monader) og forankre sig selv og disse enheder i stoffet ved at aktivere de tre gunaer (kvaliteter) der ligger latent i urstoffet (verdensrummet). Disse tre gunaer er, Sattva (Brahma) viser sig som rytme – harmoni, Rajas (Vishnu) som aktivitet og bevægelse, og endelig Tamas (Shiva) som er tendensen til ikke at bevæges sig, altså træghed – inerti.

Oplæser: Jan Müller

Introduktion til bogen: GUD ER af Gary R. Renard. Originalens titel: The Disappearance of the Universe. En regulær snak om illusioner, tidligere liv, religion, sex, politik og tilgivelsens mirakel.

Første kapitel: Arten og Pursah viser sig.

Oplæser: Leah Jacobsen

Velkommen til en verden med 100% rene æteriske olier – små dråber der kan gøre en stor forskel! . Joan Nielsen vil i dette program fortælle om olierne do’Terra navnet kommer fra latin og betyder “Gaven fra jorden”, og om sin lange rejse fra sygdom til helbredelse.

Mød Joan på Krop Sind Ånd Messen i Aalborg 1 til 3 marts 2019.

Vært: Leah Jacobsen

I denne udsendelse gennemgår Kim B. Petersen og Jan Müller fra Radio Jupiter, nogle få temaer som astrologisk kunne blive aktuelle i det kommende år. Der er fokus på blandt andet internationale aftaler, flygtninge, befolkningerne i opposition til regeringerne som måske vil betyde starten på nye aftaler og ledelsesformer grundet en menneskehed som samlet set er ved at udvide sin bevidsthed. Samtidig kan planeten Uranus i Tyren også betyde jordskælv samt syv år hvor der bliver materialiseret blandt andet ny teknologi som ikke tidligere har set dagens lys, måske indenfor landbrug og økonomi ensbetydende med en alternativ måde at styre klodens fødevarer og økonomi.


Radio Jupiter er del af Teosofisk forening Aalborg”.

Danmarks 2019 Årshoroskop

Der er stadig vægt økonomi, både for den enkelte borger samt landet som helhed. Dette vil aftage og/eller blive suppleret i løbet af året, hvor den progressive sol bevæger sig ind i Skyttens stjernebillede i tredje hus, hvor der på godt og ondt vil være fokus på de energier som er kendetegnende for Skytten (og Tvillingen: tredje hus) såsom for eksempel: En ordentlig måde at kommunikere på, pressen generelt, flygtninge indvandrere, offentlige læreanstalter, trafik og transport samt meget mere.

Radio Jupiter er del af Teosofisk forening Aalborg”.

Fra den 13. december til den 5. januar er der en særlig energitilstrømning til Jorden, svarende til de tolv stjernetegns energi men på et højere svingningsniveau. Den energi der strømmer til Jorden kan man bruge til at få indsigt i det kommende års udviklingsarbejde. Rækkefølgen er, at natten 13.-14. december begynder man med Vandmandens tegn, i de følgende nætter bevæger man sig to gange igennem tegnene og slutter natten mellem den 4.-5. januar med Skyttens tegn. De tolv hellige nætter før jul omhandler personlighedens udvikling og i de tolv hellige nætter efter jul omhandler sjælens udvikling.

Vært: Karin Lorenzen 

 

Radio Jupiter er del af Teosofisk forening Aalborg”.

Jan Müller fra Radio Jupiter er denne gang på besøg på en stand i Krop, Sind og Ånd den 7 oktober i Århus. Det blev til et interview med Lars-Elias Anna Elena.

Alle religioner hviler på etiske fundamenter – visse dyder er grundlaget for et langt og lykkeligt liv, men alt for ofte springer vi let hen over dem. Indenfor yoga rummer Yama og Niyama 10 grundlæggende leveregler og dyder, som er det etiske grundlag for yoga.

Lars-Elias Anna Elena har siden 2002 studeret og praktiseret religioner, herunder specielt Den Universelle Religion, Kristendom, Buddhisme, Hinduisme samt Yoga og Qigong.

For yderlig info se: http://www.optimallivsenergi.dk/

Radio Jupiter er del af Teosofisk forening Aalborg”.

I dag tager jeg lytteren med til Esperanto Foreningen i Aalborg, hvor Ejnar, Karen og Anni formidler Esperantos historie, udbredelse og fremadrettede visioner/ideer med Esperanto som et internationalt sprog, hvis formålet at virke som et neutralt, enkelt og ligeværdigt fælles sprog blandt mennesker med forskellige modersmål og kulturer.

Vært: Leah Jacobsen

Radio Jupiter er del af Teosofisk forening Aalborg”.

Multi-Dimensionalitet.

Radio Jupiter er igen på besøg hos Birgitte Savièra i Aarhus. Denne gang er emnet Multi-Dimensionalitet eller man kunne også sige det Multidimensionelle menneske. Birgitte gennemgår flere indfaldsvinkler eller synonymer til at forklare hvordan de forskellige dimensioner eventuelt kan opfattes. Vi lever for eksempel i en horisontal måde at opleve livet på som er individuel, mens vi også samtidigt har en vertikal oplevelse som er kollektivt. Noget af det nye, vi skal forstå er, at de individuelle dimensioner indeholder 11 mig – dvs at jeg faktisk lever 11 liv samtidigt under den samme Sjæl. Essensen kunne man sige, er at vi er Ånd forklædt som menneske.

Se også Birgittes hjemmeside på www.birgittesavièra.dk