Oplæst af: Leah Jacobsen

Udsendelsen starter med en meditation “Be Still” af Kenneth Wapnick oversat til dansk.

Derefter starter 5 kapitel “Egoets plan”. Egoet i Et Kursus i Mirakler er en del af det splittede sind tror det er adskilt fra Kristussindet. Dette splittede sind har to dele: det urette og det rette sind. Egoet betegnes næsten altid som “ u-retsindethed”.

Må ikke ligestilles med psykoanalysens “ego”.

Oplæsningen
Meditation