Vært: Leah Jacobsen

  • I studiet er Bitt Juul Jensen og vil i dagens program fortælle om de menneskeskabte klimaforandringer, synliggøre klimavalg og grøn vejledning i hverdagen: medmenneskelig, dyrehold, planter m.m 
  • Nødvendigheden for at lægge  pres på politikerne for at få dem til at føre ansvarlig klimapolitik. Om løsninger og muligheder, der giver håb.