Vært: Jan Müller

Menneskelige bevidsthedstilstande

Vi har bemærket, at mange af de bevidste handlinger, som engang var forsætlige, er blevet automatiske og er lidt efter lidt sunket under bevidsthedens tærskel. De processer, som opretholder legemets liv, så som hjertes slag og dets udvidelse og sammentrækning, fordøjelsesprocesserne m.m., er alle gledet ind i en region af bevidstheden, som bevidstheden ikke har sin opmærksomhed henvendt på. Det sympatiske nervesystem er et lagerrum, som er fyldt med sporene efter fordums begivenheder – begivenheder, der slet ikke hører vort nuværende liv til.

Deltagere: Oplæst