Vært: Jan Müller

Vi se igen i år på Verdens Horoskopet, i forbindelses med overgangen til 2021 de muligheder der ligger foran os, Vi bruge tusind års Horoskopet, fra 1. 1. 2020 kl: 0:01 det er det vi arbejde videre med. Vi har prøvet at se det med lyset og nye muligheder for os Scandiaen. Vi ønsker alle et godt nytår. Radio Jupiter