Vært: Karin Børsting

Lene Holm er kirurgisk healer og i dette interview fortæller hun om sin vej, sin arbejdsmetode og sine visioner for fremtidigt virke. Du kan finde Lone Holm på facebook og i facebookgruppen ”Krop, sind og sjæl”.

Deltagere: Lene Holm