Vært: Leah Jacobsen

Samtalen i Viborg Domkirke fortsætter omkring emnet døden. Thomas Frovin holdt en Dødscafe`på Krop Sind Ånd Messen i Aalborghallen. Han fortæller om hvorfor man I Mesterens Lys har valgt at invitere ind til samtaler i Dødscafeer, hvordan de forløber, og giver sit bud på, hvordan vi kan håndterer så vanskelig og uundgåelige en del af vort liv.

Deltagere: Thomas Frovin