Vært: Leah Jacobsen

Radio Jupiter er i Viborg Domkirke, hvor Thomas Frovin fortæller om sit arbejde I Mesterens Lys, tiden som udsendt  i Albanien og Peru –  og arbejdet med at være “brobygger” mellem kirke og den nyåndelige verden – samtalen afrundes med optakt til den videre samtale omkring Dødscafe`.

Deltagere: Thomas Frovin