Vært: Jan Müller

Denne gang har Radio Jupiter besøg af Pia Mark, som har boet og arbejdet på “The Findhorn Foundation” i Skotland. Pia fortæller om GenNøglerne, som er en bevidstheds-port, der bygger bro mellem Øst og Vest – mellem mysticisme og videnskab; den udspringer af Human Design og er en slags moderne I Ching, den tidløse visdom. Lyt med og bliv inspireret til at finde dine “egne” GenNøgler.

Yderlig information: https://piamark.dk/gennoegler