Vært: Leah Jacobsen

Samtalen fortsætter om Gud og Guru, østlige og vestlige religioner og traditioner. Den
Verdensomspændende Fredsorganisation, og betydningen af at Indien i 2014 fik et Ministerium for
AYUSH ( Ayurveda, Yoga, Naturopathy, Unami, Siddha og Homoepathy.)

 Og om hvordan Maharishi Mahesh Yogi bragt denne ældgamle viden frem i lyset i Vesten gennem bla TM, (Transcendental Meditation) og yoga.