Vært: Jan Müller

Gæster: Dorte Nørlev

Radio Jupiter er endnu engang i æteren fra Lille Hammershus på Midtsjælland, hvor antroposofisk psykoterapeut Dorte Nørlev, der også er foredragsholder og underviser, og har skabt en 4-årig uddannelse til antroposofisk psykoterapeut, fortæller om livets inddeling i 7 års perioder.  Vi kommer ind på, hvordan vi kan arbejde med bestemte livstemaer, ved at reflektere over de gentagelser der viser sig. For eksempel er perioden 0 til 21 år en repetition af tidligere liv, perioden 21 til 42 år er vores sjælslivs udvikling (karakterudvikling) og 42 til 63 år er der, hvor vores ånd (vores højere bevidsthed) “presser” på. Du kan høre mere om, hvornår de forskellige perioder repeteres.

www.lillehammershus.dk