Kapitel 7: Bevidsthedens mekanisme.

Man kan med fuld ret sige, at menneskets legemer i deres helhed danner bevidsthedens mekanisme som redskab for vilje, tanke og handling; men nervesystemet kan i egenskab af det, hvorved den i det fysiske legeme styrer og leder alt, kaldes dens specielle mekanisme. Hver celle i legemet er sammensat af myriader af små liv, hvoraf hvert enkelt har sin egen spirende bevidsthed. Hver enkelt celle har sin egen gryende bevidsthed, der behersker og organiserer disse liv; men den centrale, herskende bevidsthed, som benytter hele legemet, styrer og organiserer dette igen og den mekanisme, hvori den fungerer i dette øjemed, er nervesystemet.