Vært: Jan Müller

Vi se igen i år på Verdens Horoskopet, i forbindelses med overgangen til 2021 de muligheder der ligger foran os, Vi bruge tusind års Horoskopet, fra 1. 1. 2020 kl: 0:01 det er det vi arbejde videre med. Vi har prøvet at se det med lyset og nye muligheder for os Scandiaen. Vi ønsker alle et godt nytår. Radio Jupiter

Vært: Karin Lorenzen

Fra den 13. december til den 5. januar er der en særlig energitilstrømning til Jorden, svarende til de tolv stjernetegns energi men på et højere svingningsniveau. Den energi der strømmer til Jorden kan man bruge til at få indsigt i det kommende års udviklingsarbejde. Rækkefølgen er, at natten 13.-14. december begynder man med Vandmandens tegn, i de følgende nætter bevæger man sig to gange igennem tegnene og slutter natten mellem den 4.-5. januar med Skyttens tegn. De tolv hellige nætter før jul omhandler personlighedens udvikling og i de tolv hellige nætter efter jul omhandler sjælens udvikling.

Vært: Jan Müller

Menneskelige bevidsthedstilstande

Vi har bemærket, at mange af de bevidste handlinger, som engang var forsætlige, er blevet automatiske og er lidt efter lidt sunket under bevidsthedens tærskel. De processer, som opretholder legemets liv, så som hjertes slag og dets udvidelse og sammentrækning, fordøjelsesprocesserne m.m., er alle gledet ind i en region af bevidstheden, som bevidstheden ikke har sin opmærksomhed henvendt på. Det sympatiske nervesystem er et lagerrum, som er fyldt med sporene efter fordums begivenheder – begivenheder, der slet ikke hører vort nuværende liv til.

Deltagere: Oplæst